1
από Κοφίτσας Ιωάννης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
2
από Κοφίτσας Ιωάννης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
3
από Κοφίτσας Ιωάννης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
4
από Κοφίτσας Ιωάννης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
5
από Κοφίτσας Ιωάννης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
6
από Κοφίτσας Ιωάννης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
7
από Κοφίτσας Ιωάννης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
14
από Κοφίτσας Ιωάννης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
15
18
από Κοφίτσας Ιωάννης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Κοφίτσας Ιωάννης Δ., Σιόλας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού