10
από Κούμουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
11
15
από Κούμουλος Δ. Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
16
από Montgomery A., Juliff P., Lynch I.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Κούμουλος Δ....

Βιβλίο
20
από Κούμουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο - Μέρος Α'
Το πλήρες κείμενο - Μέρος Β'

Εισήγηση σεμιναρίου