1
από Κριεζής Αντώνιος Εμμ.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Χέυδεν 4

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη, Διός και Ρόδων

Κτίριο
4
από Κριεζής Αντώνιος Εμμ.
Στοιχεία έκδοσης: 1934
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη, Θησέως

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη, Πευκών

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη, Δεκελείας και Θησέως

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη, Θησέως

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Αντώνιος
Διεύθυνση: Εκάλη Διεύθυνση: Πάρνηθος

Κτίριο