3
Αρχιτέκτονες: Κριεζής Εμμανουήλ, Βενετσάνος Ε.
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλατεία Κάνιγγος

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Κριεζής Εμμανουήλ
Διεύθυνση: Αθήνα, Πατησίων 59

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονες: Κριεζής Εμμανουήλ, Μάρθας Τάκης
Διεύθυνση: Γουδί

Κτίριο
6

Βιβλίο