1
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Κροκίδα Μ....

Συμπόσιο
2
από Κροκίδα Μ., Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ., Μαρούλης Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
3
από Max Peters, Timmerhaus Klaus
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Κροκίδα Μ....

Βιβλίο
4
από Κροκίδα Μ., Μαρούλης Ζ., Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Κροκίδα Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία