1
Αρχιτέκτονας: Κρόκος Κυριάκος
Διεύθυνση: Εκάλη

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κρόκος Κυριάκος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ν. Μεταξά και Χίου

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κρόκος Κυριάκος
Διεύθυνση: Νέα Κηφισιά

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Κρόκος Κυριάκος
Διεύθυνση: Φιλοθέη

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Κρόκος Κυριάκος
Διεύθυνση: Αθήνα, Κυκλάδων 11 και Κεφαλληνίας (Κυψέλη)

Κτίριο