5
από Κυριάκης Ν. Α., Νάκος Χ. Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Πάττας Κ., Κυριάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Πάττας Κ., Κυριάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
12
από Πάττας Κ., Κυριάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
13
από Abbott Michael, Van Ness H.C.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Κυριάκης Ν....

Βιβλίο
14
από Πάττας Κ., Κικίδης Π., Κυριάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Εισήγηση συνεδρίου