1
από Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
2
Αρχιτέκτονας: Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Γλυφάδα, Αρτέμιδος και Θέμιδος

Κτίριο
5

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σκουφά 20

Κτίριο
7

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλουτάρχου και Υψηλάντου

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αμαλίας 36 και Σπ. Τσαγγάρη 15

Κτίριο
10

Κτίριο
11

Κτίριο