1
από Κοσμίδης Θ., Κυριακού Γ., Μαχαιρίδου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Μελέτη
5
από Αραμπατζής Δ., Κυριακού Γ., Τσαλκιτζόγλου Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Διπλωματική Εργασία
6
από Κυριακού Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Διπλωματική Εργασία