6
από Κωνσταντινίδης Γιάννης, Γκανής Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
8

Διπλωματική Εργασία
9
από Balkas T.I., Juhasz F., Κωνσταντινίδης Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
12
από Ξύδακης Π., Κωνσταντινίδης Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διπλωματική Εργασία