2
από Κωνσταντινίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση ημερίδας
4
από Νεοκλέους Θ., Κωνσταντινίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
5
από Κωνσταντινίδης Σ., Τσιρογιάννης Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Διπλωματική Εργασία
6
από Κωνσταντινίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διπλωματική Εργασία