2
από Κωτσάκης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Κωτσάκης Δ., Τζώνος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Μελέτη
4
από Κωτσάκης Δ., Τζώνος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
5
από Κωτσάκης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Κωτσάκης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Κωτσάκης Δ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Κωτσάκης Δ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1956
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Κωτσάκης Δ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1956
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού