4
από Κωτσιόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Κωτσιόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
8
από Αντωνίου Κ., Βαλλιάδου Μ., Κωτσιόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο