1
από Κόλλιας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
4
από Κόλλιας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
5
από Κόλλιας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Κόλλιας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
7
από Κόλλιας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
9
από Κόλλιας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
11
από Κόλλιας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Διδακτορική Διατριβή
15
από Κόλλιας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Κόλλιας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
17
από Κόλλιας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
18
από Κόλλιας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Εισήγηση ημερίδας