1
Αρχιτέκτονας: Λάσκαρις Κίμων
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας 40

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Λάσκαρις Κίμων
Διεύθυνση: Ψυχικό, Στρατηγού Κάλλαρη 14

Κτίριο