3
από Λέκκας Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Λέκκας Θ....

Συνέδριο
7
από Λέκκας Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
9
από Στάμου Γ., Λέκκας Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Στάμου Γ., Λέκκας Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Λέκκας Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου