3
από Λαγγιώτης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
4
από Λαγγιώτης Χ., Σπηλιωτόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
5
από Λαγγιώτης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Φυλλάδιο
8
από Λαγγιώτης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Φυλλάδιο
9
από Λαγγιώτης Χ., Σπηλιωτόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
10
από Λαγγιώτης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Φυλλάδιο
11
από Λαγγιώτης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Φυλλάδιο
14
από Σταθάκης Ε., Λαγγιώτης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
15
από Μέρλιν Κ., Λαγγιώτης Χ., Δεμίρης Κ. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Φυλλάδιο
16
από Λαγγιώτης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Φυλλάδιο