3
από Λαγγιώτης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
4
από Λαγγιώτης Χ., Σπηλιωτόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
6
από Λαγγιώτης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Φυλλάδιο
8
από Λαγγιώτης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Φυλλάδιο
9
από Λαγγιώτης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Φυλλάδιο
10
από Λαγγιώτης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Φυλλάδιο
13
από Σταθάκης Ε., Λαγγιώτης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
14
από Μέρλιν Κ., Λαγγιώτης Χ., Δεμίρης Κ. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Φυλλάδιο
15
από Λαγγιώτης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Φυλλάδιο