1
από Λαζαρίδης Παντελής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
7
από Λαζαρίδης Παντελής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Λαζαρίδης Παντελής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Εισήγηση συνεδρίου
9

Βιβλίο
10
από ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΥ Ε., Λαζαρίδης Παντελής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
12
από Λαζαρίδης Παντελής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
13
από Λαζαρίδης Παντελής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
14
από Λαζαρίδης Παντελής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
15
από Λαζαρίδης Παντελής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
16
από Kopp A.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Λαζαρίδης Παντελής Γ....

Βιβλίο
17
από Λαζαρίδης Παντελής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
18
19
από Λαζαρίδης Παντελής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
20
από Λαζαρίδης Παντελής Γ., Μανιαδάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο