1
Αρχιτέκτονας: Λαζαρίμος Ιωάννης
Διεύθυνση: Πειραιάς

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Λαζαρίμος Ιωάννης
Διεύθυνση: Πειραιάς

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Λαζαρίμος Ιωάννης
Διεύθυνση: Πειραιάς, Περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου, (Πειραιάς)

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονες: Λαζαρίμος Ιωάννης, Λαζαρίμος Αδριανός
Διεύθυνση: Πειραιάς, Ευαγγελιστρίας, Φίλωνος, Νοταρά

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Λαζαρίμος Ιωάννης
Διεύθυνση: Πειραιάς, Αφεντούλη και Ηρώων Πολυτεχνείου, (Πειραιάς)

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονες: Λαζαρίμος Ιωάννης, Καυταντζόγλου Λύσσανδρος
Διεύθυνση: Πειραιάς, Πλατεία Κοραή, (Πειραιάς)

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονες: Lorenzen, Λαζαρίμος Ιωάννης, Ζίζηλας Γεώργιος
Διεύθυνση: Πειραιάς, Περιοχή Αγίου Νικολάου, (Πειραιάς)

Κτίριο