2
από Λειβαδίτης Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 1970
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Λειβαδίτης Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 1969
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Manuellan G., Lechapt G., Lemoine L.
Στοιχεία έκδοσης: 1969
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Λειβαδίτης Ευάγγελος Χ....

Βιβλίο
7
από Λειβαδίτης Ευάγγελος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1958

Βιβλίο
9
από Λειβαδίτης Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 1956
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού