1
από Λεοντίδου Λίλα
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
3
από Λεοντίδου Λίλα
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
4
από Λεοντίδου Λίλα
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Φυλλάδιο
6
από Λεοντίδου Λίλα, Εμμανουήλ Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο