2
Αρχιτέκτονες: Λιάπης Ιωάννης, Σκρούμπελος Ηλίας
Διεύθυνση: Πειραιάς, Προβλήτα Αγίου Νικολάου

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Λιάπης Ιωάννης
Διεύθυνση: Πειραιάς

Κτίριο