2
από Λιάτσικας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1948
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Λιάτσικας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1939

Βιβλίο
7
από Λιάτσικας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1939

Βιβλίο
9
από Λιάτσικας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1934
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Λιάτσικας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1932
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Γεωργαλάς Γ., Λιάτσικας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1930

Βιβλίο
12
από Γεωργαλάς Γ., Λιάτσικας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1926
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14

Βιβλίο