1
από Λιβέρης Π., Λάσκαρη Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Παπαδόπουλος Α., Λιβέρης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
4

Βιβλίο
6
από Λιβέρης Π., Ψωμάς Φώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
8

Βιβλίο
11
12
από Δημούδη Αργυρώ, Λιβέρης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου