2
από Λιβέρης Π., Λάσκαρη Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
3

Βιβλίο
5
από Λιβέρης Π., Ψωμάς Φώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Παπαδόπουλος Α., Λιβέρης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
8
9
από Δημούδη Αργυρώ, Λιβέρης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου