1
από Λιβαδάς Γ., Γκουτσίδου Γιαν. Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
2
από Λιβαδάς Γ., Σεμερτζίδης Β.Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
3
από Λιβαδάς Γ., Σαχσαμάνογλου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
4
από Λιβαδάς Γ., Σεμερτζίδης Β.Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
5
από Λιβαδάς Γ., Πέννας Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
6
από Πάτμιος Ευάγγελος Ν., Λιβαδάς Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
7
από Λιβαδάς Γ., Μπαλαφούτης Χρήστος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
8
από Λιβαδάς Γ., Μαλδογιάννης Θ. Ι., Φλόκας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
9
από Λιβαδάς Γ., Κυριαζόπουλος Βασίλειος
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο