1
από Φωτίου Αριστείδης Ι., Λιβιεράτος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
3
από Λιβιεράτος Ε., Φωτίου Αριστείδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
5
από Λιβιεράτος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
6
από Λιβιεράτος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
7
από Λιβιεράτος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
9
από Λιβιεράτος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
10
από Λιβιεράτος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
11
από Λιβιεράτος Ε., Παπαζήσης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού