2
από Λογοθέτης Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Λογοθέτης Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Λογοθέτης Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
8
από Λογοθέτης Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Καρακώστας Μ., Λογοθέτης Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Τάσιος Θεοδόσιος Π., Λογοθέτης Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο