1
από Λουκάκης Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
3
από Λουκάκης Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
5
από Λουκάκης Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Λουκάκης Παύλος
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Φυλλάδιο
20
Αρχιτέκτονες: Δεσύλλας Νίκος, Κονταργύρης Δημήτρης, Λαμπάκης Αντώνης, Κονταργύρης Δημήτρης, Λουκάκης Παύλος
Διεύθυνση: Καλλιθέα, Αγνώστου Στρατιώτου, Δοϊράνης, Σωκράτους, και Πριάμου

Κτίριο