1
από Λυγίζος Γιάννης.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
2
από Λυγίζος Γιάννης.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
3
από Λυγίζος Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Λυγίζος Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Λυγίζος Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1974
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
8
από Λυγίζος Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Λυγίζος Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10

Φυλλάδιο
11

Βιβλίο