1
από Λυγερού Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
2

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Λυγερού Β., Κουμούτσος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Γκούμας Μ., Λυγερού Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Κουμούτσος Ν., Λυγερού Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Λυγερού Β., Κουμούτσος Ν., Κουκουβίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Κουμούτσος Ν., Λυγερού Β., Μπάφας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
13
από Λυγερού Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο