1
από Λυγερού Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Λυγερού Β., Κουμούτσος Νικόλαος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Γκούμας Μ., Λυγερού Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Κουμούτσος Νικόλαος Γ., Λυγερού Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Κουμούτσος Νικόλαος Γ., Λυγερού Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
12

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Κουμούτσος Νικόλαος Γ., Λυγερού Β., Μπάφας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
14
από Λυγερού Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο