1
από Λυγούρας Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
2
από Λυγούρας Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
3
από Λυγούρας Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Διδακτορική Διατριβή