1
2
από Λυμπεράκης Αργύρης
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Εισήγηση ημερίδας
3
από Λυμπεράκης Αργύρης
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Διδακτορική Διατριβή
5
από Λυμπεράκης Αργύρης
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Διδακτορική Διατριβή