1
από Κολλιόπουλος Ν., Λόης Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
2
από Λόης Ηλίας, Κυριακόπουλος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
3
από Κολλιόπουλος Ν., Λόης Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
4
από Κολλιόπουλος Ν., Λόης Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
5
από Κολλιόπουλος Ν., Λόης Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο