3
από Μάζης Α., Τεντοκάλη Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
7
από Μάζης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
9
από Μάζης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
11
από Μάζης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Μάζης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
17
από Μάζης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
18
από Μάζης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
19
από Μάζης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
20
από Μάζης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1945

Βιβλίο