6
από Μέμος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
11
από Μέμος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
14
από Μέμος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Τα πρακτικά της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
15
από Μέμος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
17
από Μέμος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
18
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
19
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού