1
από Μίχας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Οπτικός δίσκος
7
από Alexandre Ariez, Averous Cristian
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Μίχας Ν....
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Alexandre Ariez, Averous Cristian
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Μίχας Ν....
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Μίχας Ν., Σωτηρόπουλος Η., Τσιτσεκλής Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
12
από Μίχας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο