1
από Μαδεμλής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Γεωργακόπουλος Δ., Μαδεμλής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διπλωματική Εργασία
3
από Μαδεμλής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
4
από Μαδεμλής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο