1
από Μακρής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
3

Βιβλίο
5
από Μακρής Γ., Σχίζας Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Διπλωματική Εργασία
7
από Μακρής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Φυλλάδιο
8

Φυλλάδιο
9

Βιβλίο