1
από Μακρής Κ., Γκούρας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Μελέτη
5

Βιβλίο
6
από Μακρής Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1958

Βιβλίο
7
από Μακρής Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1958

Βιβλίο
8
από Μακρής Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Μακρής Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Μακρής Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1948

Βιβλίο
11
από Μακρής Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1947

Βιβλίο
12
από Μακρής Κ. Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1931
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού