2
από Neufert Ernst
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Μαλασπίνας Δημήτρης...

Βιβλίο
3
από Kleine G, Quibeldey J.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Μαλασπίνας Δημήτρης...

Βιβλίο
5
από Schmitt Heinrich, Heene A.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Μαλασπίνας Δημήτρης...

Βιβλίο
6
από Schmitt Heinrich, Heene A.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Μαλασπίνας Δημήτρης...

Βιβλίο
7
από Wachbergen M.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Μαλασπίνας Δημήτρης....

Βιβλίο
8
από Peters Paulhans, Henn Ursula
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Μαλασπίνας Δημήτρης....

Βιβλίο
9
από Kunze St.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Μαλασπίνας Δημήτρης...

Βιβλίο
10
από Bohe Meyer Walter, Μαλασπίνας Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
11
από Meyer - Bohe Walter
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Μαλασπίνας Δημήτρης...

Βιβλίο
13
από Meyer - Bohe Walter
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Μαλασπίνας Δημήτρης....

Βιβλίο
14
από MAYER WAL.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Μαλασπίνας Δημήτρης...

Βιβλίο