3
από Μανδαράκα Μ., Σαββαϊδου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Λίποβατζ-Κρεμεζή Δ., Μανδαράκα Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Μανδαράκα Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο