1
από Μανιάτης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία
2
από Μανιάτης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
6
από Μανιάτης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
12
από Μανιάτης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
16
από Μανιάτης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Μανιάτης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού