1
Αρχιτέκτονες: Βαλσαμάκης Νίκος, Μανουηλίδης Κώστας
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου 44 και Πεσματζόγλου

Κτίριο
2
από Μανουηλίδης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Μανουηλίδης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Μανουηλίδης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1964
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Μανουηλίδης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1964
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού