1
από Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ., Μουρτσιάδης Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Φυλλάδιο
2
από Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ., Μουρτσιάδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Φυλλάδιο
4
από Κροκίδα Μ., Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ., Μαρούλης Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
5
από Μαραμαθάς Α., Μαρούλης Ζ., Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Κροκίδα Μ., Μαρούλης Ζ., Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Λυγερός Α.Ι., Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
12

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ., Μαρούλης Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο