6
από Κανελλόπουλος Σ., Μαρινάκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
7
από Μαρινάκης Α., Μαγκλάρας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διπλωματική Εργασία