2
από Μαρκάκης Γ., Μπαζίγος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
3
από Μαρκάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1968
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Μαρκάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1957

Βιβλίο
6
από Μαρκάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
7
από Μαρκάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1955
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Μαρκάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1952

Βιβλίο