1
από Μαρκεζίνης Σπύρος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
2

Βιβλίο
3
από Μαρκεζίνης Σπύρος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Μαρκεζίνης Σπύρος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού