1
από Μαρκόπουλος Γ., Κωνσταντινίδης Κ.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
2
Αρχιτέκτονας: Μαρκόπουλος Γ.
Διεύθυνση: Πειραιάς

Κτίριο