1

Βιβλίο
3
από Μαρμαράς Εμμανουήλ Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Μαρμαράς Εμμανουήλ Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Μαρμαράς Εμμανουήλ Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού