1
από Μαρούλης Ζ., Σαραβάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
2
από Κροκίδα Μ., Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ., Μαρούλης Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
3
από Max Peters, Timmerhaus Klaus
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Μαρούλης Ζ....

Βιβλίο
4
από Μαραμαθάς Α., Μαρούλης Ζ., Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Κροκίδα Μ., Μαρούλης Ζ., Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Προκοπάκης Γ., Μαρούλης Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
9
από Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ., Μαρούλης Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
11

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Μαρούλης Ζ., Τσάμη Ε., Μαρίνος - Κουρής Δ. Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Ραουζαίος Γ., Μαρούλης Ζ., Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Μαρούλης Ζ., Ραουζαίος Γ., Σαραβάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου